Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AKS Strzegom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Rynek 38, 58-150 Strzegom
Aktualna liczba zawodników:219, w tym kobiet: 101 (46.12%), mężczyzn: 118 (53.88%)
Liczba zawodów:320
Czas udziału we współzawodnictwie:41 lat 43 dni (1980 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1109
wygrane: 555 (50.05%), przegrane: 554 (49.95%)
MężczyĽni:1679
wygrane: 809 (48.18%), przegrane: 870 (51.82%)
SUMA:2788
wygrane: 1364 (48.92%), przegrane: 1424 (51.08%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Robert Trędowski (84.93%, 62/11)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Monika Łebek (81.82%, 9/2)Polityka prywatności Judostat.pl