Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AKS Strzegom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Rynek 38, 58-150 Strzegom
Aktualna liczba zawodników:221, w tym kobiet: 103 (46.61%), mężczyzn: 118 (53.39%)
Liczba zawodów:324
Czas udziału we współzawodnictwie:42 lat 147 dni (1980 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1123
wygrane: 562 (50.04%), przegrane: 561 (49.96%)
MężczyĽni:1682
wygrane: 810 (48.16%), przegrane: 872 (51.84%)
SUMA:2805
wygrane: 1372 (48.91%), przegrane: 1433 (51.09%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Robert Trędowski (84.93%, 62/11)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Monika Łebek (81.82%, 9/2)Polityka prywatności Judostat.pl