Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS-GKJ Głogów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Przemysłowa 13/6, 67-200 Głogów
Aktualna liczba zawodników:143, w tym kobiet: 49 (34.27%), mężczyzn: 94 (65.73%)
Liczba zawodów:222
Czas udziału we współzawodnictwie:25 lat 111 dni (1997 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:582
wygrane: 213 (36.6%), przegrane: 369 (63.4%)
MężczyĽni:932
wygrane: 369 (39.59%), przegrane: 563 (60.41%)
SUMA:1514
wygrane: 582 (38.44%), przegrane: 932 (61.56%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kacper Lukasik (62.5%, 10/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Tytonik (59.32%, 35/24)Polityka prywatności Judostat.pl