Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Gwardia Bielsko-Biała
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: Gwardia Katowice (1970 - 1978)
GKS Gwardia Bielsko-Biała (1979 - 1981)
Adres:ul. Doliny Miętusiej 17, 43-300 Bielsko-Biała
Aktualna liczba zawodników:305, w tym kobiet: 148 (48.52%), mężczyzn: 157 (51.48%)
Liczba zawodów:401
Czas udziału we współzawodnictwie:42 lat 359 dni (1975 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3331
wygrane: 1740 (52.24%), przegrane: 1591 (47.76%)
MężczyĽni:2365
wygrane: 1162 (49.13%), przegrane: 1203 (50.87%)
SUMA:5696
wygrane: 2902 (50.95%), przegrane: 2794 (49.05%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jarosław Klimczak (84.62%, 11/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Barbara Letka (84.21%, 16/3)Polityka prywatności Judostat.pl