Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 225 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Brożka 15, 01-451 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:341, w tym kobiet: 90 (26.39%), mężczyzn: 251 (73.61%)
Liczba zawodów:289
Czas udziału we współzawodnictwie:15 lat 354 dni (2005 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1284
wygrane: 653 (50.86%), przegrane: 631 (49.14%)
MężczyĽni:3047
wygrane: 1553 (50.97%), przegrane: 1494 (49.03%)
SUMA:4331
wygrane: 2206 (50.94%), przegrane: 2125 (49.06%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marceli Bonder (80%, 8/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Szatkowska (82.05%, 32/7)Polityka prywatności Judostat.pl