Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
MULKS Technik-Orion Radzyń Podlaski
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Lubelski OZJudo
Adres:Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Aktualna liczba zawodników:60, w tym kobiet: 14 (23.33%), mężczyzn: 46 (76.67%)
Liczba zawodów:46
Czas udziału we współzawodnictwie:15 lat 346 dni (2006 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:115
wygrane: 43 (37.39%), przegrane: 72 (62.61%)
MężczyĽni:282
wygrane: 133 (47.16%), przegrane: 149 (52.84%)
SUMA:397
wygrane: 176 (44.33%), przegrane: 221 (55.67%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kamil Samólnik (66.04%, 35/18)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Izabela Korzystka (66.67%, 8/4)Polityka prywatności Judostat.pl