Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Le¶nik Kaczory
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:Chdzieżka 5, 64-810 Kaczory
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 23 (34.85%), mężczyzn: 43 (65.15%)
Liczba zawodów:161
Czas udziału we współzawodnictwie:18 lat 360 dni (2005 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:186
wygrane: 69 (37.1%), przegrane: 117 (62.9%)
MężczyĽni:601
wygrane: 372 (61.9%), przegrane: 229 (38.1%)
SUMA:787
wygrane: 441 (56.04%), przegrane: 346 (43.96%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Igor Zabel (96.3%, 26/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Konstancja Kadecka (77.42%, 24/7)Polityka prywatności Judostat.pl