Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
TS Gwardia Opole
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Opolski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: KS Gwardia Opole (1961 - 2009)
Adres:ul. Kowalska 2, 45-590 Opole
Aktualna liczba zawodników:172, w tym kobiet: 58 (33.72%), mężczyzn: 114 (66.28%)
Liczba zawodów:375
Czas udziału we współzawodnictwie:46 lat 321 dni (1972 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1678
wygrane: 813 (48.45%), przegrane: 865 (51.55%)
MężczyĽni:2205
wygrane: 1085 (49.21%), przegrane: 1120 (50.79%)
SUMA:3883
wygrane: 1898 (48.88%), przegrane: 1985 (51.12%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Wiesław Błach (100%, 4/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Urszula Sadkowska (94.74%, 54/3)Polityka prywatności Judostat.pl