Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Yuko Józefów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Długa 44, 05-420 Józefów
Aktualna liczba zawodników:211, w tym kobiet: 34 (16.11%), mężczyzn: 177 (83.89%)
Liczba zawodów:338
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 197 dni (2009 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:661
wygrane: 337 (50.98%), przegrane: 324 (49.02%)
MężczyĽni:2671
wygrane: 1455 (54.47%), przegrane: 1216 (45.53%)
SUMA:3332
wygrane: 1792 (53.78%), przegrane: 1540 (46.22%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Igor Sochacki (87.5%, 14/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Zuzanna WoĽniak (81.32%, 74/17)Polityka prywatności Judostat.pl