Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Sakana Legionowo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: LTS CSP Legionowo (2006 - 2020)
(0 - 0)
Adres:Zegrzyńska 15, 05-119 Legionowo
Aktualna liczba zawodników:47, w tym kobiet: 13 (27.66%), mężczyzn: 34 (72.34%)
Liczba zawodów:113
Czas udziału we współzawodnictwie:11 lat 92 dni (2010 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:204
wygrane: 91 (44.61%), przegrane: 113 (55.39%)
MężczyĽni:225
wygrane: 81 (36%), przegrane: 144 (64%)
SUMA:429
wygrane: 172 (40.09%), przegrane: 257 (59.91%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Go¶ciniak (66.1%, 39/20)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia KuĽmińska (75%, 27/9)Polityka prywatności Judostat.pl