Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Sakana Legionowo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: LTS CSP Legionowo (2006 - 2020)
KS Sakana Legionowo (2021 - 0)
Adres:Zegrzyńska 15, 05-119 Legionowo
Aktualna liczba zawodników:62, w tym kobiet: 16 (25.81%), mężczyzn: 46 (74.19%)
Liczba zawodów:132
Czas udziału we współzawodnictwie:12 lat 190 dni (2010 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:217
wygrane: 101 (46.54%), przegrane: 116 (53.46%)
MężczyĽni:270
wygrane: 103 (38.15%), przegrane: 167 (61.85%)
SUMA:487
wygrane: 204 (41.89%), przegrane: 283 (58.11%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Go¶ciniak (64.18%, 43/24)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia KuĽmińska (77.08%, 37/11)Polityka prywatności Judostat.pl