Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Sakana Legionowo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: LTS CSP Legionowo (2006 - 2020)
KS Sakana Legionowo (2021 - 0)
Adres:Zegrzyńska 15, 05-119 Legionowo
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 17 (25.76%), mężczyzn: 49 (74.24%)
Liczba zawodów:137
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 33 dni (2010 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:229
wygrane: 107 (46.72%), przegrane: 122 (53.28%)
MężczyĽni:283
wygrane: 108 (38.16%), przegrane: 175 (61.84%)
SUMA:512
wygrane: 215 (41.99%), przegrane: 297 (58.01%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Go¶ciniak (63.24%, 43/25)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia KuĽmińska (74.55%, 41/14)Polityka prywatności Judostat.pl