Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Millenium Rzeszów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podkarpacki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: KS Walter Rzeszów (1957 - 1990)
PKS Walter Rzeszów (1991 - 1992)
PTS Walter Rzeszów (1993 - 2010)
Adres:Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Aktualna liczba zawodników:168, w tym kobiet: 37 (22.02%), mężczyzn: 131 (77.98%)
Liczba zawodów:248
Czas udziału we współzawodnictwie:50 lat 145 dni (1968 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:325
wygrane: 151 (46.46%), przegrane: 174 (53.54%)
MężczyĽni:1440
wygrane: 686 (47.64%), przegrane: 754 (52.36%)
SUMA:1765
wygrane: 837 (47.42%), przegrane: 928 (52.58%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michał Bartusik (77.52%, 100/29)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Magdalena Tronina (73.68%, 56/20)Polityka prywatności Judostat.pl