Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Arkonia Szczecin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Zachodniopomorski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: SGKS Arkonia Szczecin (1962 - 1971)
Adres:ul. Arkońska 1, 71-245 Szczecin
Aktualna liczba zawodników:80, w tym kobiet: 0 (0%), mężczyzn: 80 (100%)
Liczba zawodów:80
Czas udziału we współzawodnictwie:35 lat 294 dni (1969 - 2004)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:0
wygrane: , przegrane:
MężczyĽni:309
wygrane: 125 (40.45%), przegrane: 184 (59.55%)
SUMA:309
wygrane: 125 (40.45%), przegrane: 184 (59.55%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Bartosz Wikieł (76.92%, 10/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl