Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
BKS Hetman Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podlaski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: ZS Gwardia Białystok (1948 - 1955)
KS Gwardia Białystok (1956 - 1978)
BKS Gwardia Białystok (1979 - 1990)
BKS Hetman Białystok (1991 - 2014)
Adres:ul.J.K. Branickiego 3, 15-085 Białystok
Aktualna liczba zawodników:78, w tym kobiet: 54 (69.23%), mężczyzn: 24 (30.77%)
Liczba zawodów:189
Czas udziału we współzawodnictwie:48 lat 289 dni (1966 - 2014)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1025
wygrane: 536 (52.29%), przegrane: 489 (47.71%)
MężczyĽni:168
wygrane: 63 (37.5%), przegrane: 105 (62.5%)
SUMA:1193
wygrane: 599 (50.21%), przegrane: 594 (49.79%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Filip Twarowski (60.87%, 14/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Małgorzata Roszkowska (86.67%, 52/8)Polityka prywatności Judostat.pl