Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Judo Koch Szczecin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Zachodniopomorski OZJudo
Adres:ul. Jagiellońska 2/1, 70-435 Szczecin
Aktualna liczba zawodników:39, w tym kobiet: 12 (30.77%), mężczyzn: 27 (69.23%)
Liczba zawodów:62
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 356 dni (2011 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:68
wygrane: 29 (42.65%), przegrane: 39 (57.35%)
MężczyĽni:190
wygrane: 78 (41.05%), przegrane: 112 (58.95%)
SUMA:258
wygrane: 107 (41.47%), przegrane: 151 (58.53%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Artur Janiyeu (62.5%, 5/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Tytonik (60%, 12/8)Polityka prywatności Judostat.pl