Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Sparta Sława
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Ogrodowa 1, 67-410 Sława
Aktualna liczba zawodników:65, w tym kobiet: 24 (36.92%), mężczyzn: 41 (63.08%)
Liczba zawodów:81
Czas udziału we współzawodnictwie:11 lat 186 dni (2012 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:198
wygrane: 73 (36.87%), przegrane: 125 (63.13%)
MężczyĽni:311
wygrane: 85 (27.33%), przegrane: 226 (72.67%)
SUMA:509
wygrane: 158 (31.04%), przegrane: 351 (68.96%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwier Budnik (62.5%, 5/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Emilia Leszczyńska (75%, 6/2)Polityka prywatności Judostat.pl