Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS MaKo Judo Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Racławicka 71/1, 53-149 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:77, w tym kobiet: 20 (25.97%), mężczyzn: 57 (74.03%)
Liczba zawodów:105
Czas udziału we współzawodnictwie:9 lat 195 dni (2012 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:338
wygrane: 174 (51.48%), przegrane: 164 (48.52%)
MężczyĽni:850
wygrane: 442 (52%), przegrane: 408 (48%)
SUMA:1188
wygrane: 616 (51.85%), przegrane: 572 (48.15%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maksymilian Piktel (87.5%, 7/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Iga Sienkiewicz (73.63%, 67/24)Polityka prywatności Judostat.pl