Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Feniks Bytom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:Chrzanowskiego 3/13, 41-902 Bytom
Aktualna liczba zawodników:72, w tym kobiet: 12 (16.67%), mężczyzn: 60 (83.33%)
Liczba zawodów:119
Czas udziału we współzawodnictwie:11 lat 235 dni (2012 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:319
wygrane: 140 (43.89%), przegrane: 179 (56.11%)
MężczyĽni:361
wygrane: 184 (50.97%), przegrane: 177 (49.03%)
SUMA:680
wygrane: 324 (47.65%), przegrane: 356 (52.35%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Wojciech Wysocki (71.43%, 10/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Klaudia Pietrzak (59.63%, 65/44)Polityka prywatności Judostat.pl