Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS-AWF Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:¦w. Rocha 9 skr. p. 6, 61-135 Poznań
Aktualna liczba zawodników:79, w tym kobiet: 38 (48.1%), mężczyzn: 41 (51.9%)
Liczba zawodów:99
Czas udziału we współzawodnictwie:23 lat 102 dni (2000 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:313
wygrane: 108 (34.5%), przegrane: 205 (65.5%)
MężczyĽni:267
wygrane: 65 (24.34%), przegrane: 202 (75.66%)
SUMA:580
wygrane: 173 (29.83%), przegrane: 407 (70.17%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksander G±sior (50%, 4/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewelina Splisgart (77.78%, 7/2)Polityka prywatności Judostat.pl