Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS-AWF Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:¦w. Rocha 9 skr. p. 6, 61-135 Poznań
Aktualna liczba zawodników:77, w tym kobiet: 37 (48.05%), mężczyzn: 40 (51.95%)
Liczba zawodów:93
Czas udziału we współzawodnictwie:22 lat 363 dni (2000 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:298
wygrane: 101 (33.89%), przegrane: 197 (66.11%)
MężczyĽni:251
wygrane: 56 (22.31%), przegrane: 195 (77.69%)
SUMA:549
wygrane: 157 (28.6%), przegrane: 392 (71.4%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksander G±sior (50%, 4/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewelina Splisgart (77.78%, 7/2)Polityka prywatności Judostat.pl