Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS-AWF Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:¦w. Rocha 9 skr. p. 6, 61-135 Poznań
Aktualna liczba zawodników:69, w tym kobiet: 32 (46.38%), mężczyzn: 37 (53.62%)
Liczba zawodów:81
Czas udziału we współzawodnictwie:22 lat 83 dni (2000 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:255
wygrane: 86 (33.73%), przegrane: 169 (66.27%)
MężczyĽni:216
wygrane: 48 (22.22%), przegrane: 168 (77.78%)
SUMA:471
wygrane: 134 (28.45%), przegrane: 337 (71.55%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Luka Polonskyi (50%, 4/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewelina Splisgart (77.78%, 7/2)Polityka prywatności Judostat.pl