Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Iwiczna Nowa Iwiczna
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: UKS Iwiczna (2000 - 2017)
Adres:Krasickiego 56, 05-500 Nowa Iwiczna
Aktualna liczba zawodników:51, w tym kobiet: 5 (9.8%), mężczyzn: 46 (90.2%)
Liczba zawodów:44
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 71 dni (2009 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:29
wygrane: 13 (44.83%), przegrane: 16 (55.17%)
Mężczyźni:169
wygrane: 41 (24.26%), przegrane: 128 (75.74%)
SUMA:198
wygrane: 54 (27.27%), przegrane: 144 (72.73%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Jasiński (66.67%, 6/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maria Bączek (71.43%, 10/4)Polityka prywatności Judostat.pl