Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Jagiellonia JC Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podlaski OZJudo
Adres:Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
Aktualna liczba zawodników:48, w tym kobiet: 13 (27.08%), mężczyzn: 35 (72.92%)
Liczba zawodów:52
Czas udziału we współzawodnictwie:58 lat 230 dni (1965 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:68
wygrane: 24 (35.29%), przegrane: 44 (64.71%)
MężczyĽni:62
wygrane: 17 (27.42%), przegrane: 45 (72.58%)
SUMA:130
wygrane: 41 (31.54%), przegrane: 89 (68.46%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kacper Nosko (37.5%, 3/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Monika Pszenna (66.67%, 8/4)Polityka prywatności Judostat.pl