Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
MUKS Kokoro ŁódĽ
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:Rozległa 14a, 93-481 ŁódĽ
Aktualna liczba zawodników:169, w tym kobiet: 25 (14.79%), mężczyzn: 144 (85.21%)
Liczba zawodów:180
Czas udziału we współzawodnictwie:10 lat 203 dni (2013 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:373
wygrane: 226 (60.59%), przegrane: 147 (39.41%)
MężczyĽni:1088
wygrane: 517 (47.52%), przegrane: 571 (52.48%)
SUMA:1461
wygrane: 743 (50.86%), przegrane: 718 (49.14%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Danylo Kulinych (89.66%, 26/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Zielińska (100%, 32/0)Polityka prywatności Judostat.pl