Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:1021, w tym kobiet: 300 (29.38%), mężczyzn: 721 (70.62%)
Liczba zawodów:382
Czas udziału we współzawodnictwie:11 lat 82 dni (2012 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:5020
wygrane: 2657 (52.93%), przegrane: 2363 (47.07%)
MężczyĽni:10761
wygrane: 5934 (55.14%), przegrane: 4827 (44.86%)
SUMA:15781
wygrane: 8591 (54.44%), przegrane: 7190 (45.56%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Patryk Duda (100%, 12/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marzena Bodzan (100%, 10/0)Polityka prywatności Judostat.pl