Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:1065, w tym kobiet: 309 (29.01%), mężczyzn: 756 (70.99%)
Liczba zawodów:391
Czas udziału we współzawodnictwie:11 lat 256 dni (2012 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:5113
wygrane: 2697 (52.75%), przegrane: 2416 (47.25%)
MężczyĽni:11038
wygrane: 6079 (55.07%), przegrane: 4959 (44.93%)
SUMA:16151
wygrane: 8776 (54.34%), przegrane: 7375 (45.66%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Patryk Duda (100%, 12/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marzena Bodzan (100%, 10/0)Polityka prywatności Judostat.pl