Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:698, w tym kobiet: 216 (30.95%), mężczyzn: 482 (69.05%)
Liczba zawodów:314
Czas udziału we współzawodnictwie:9 lat 42 dni (2012 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:4124
wygrane: 2222 (53.88%), przegrane: 1902 (46.12%)
MężczyĽni:8470
wygrane: 4689 (55.36%), przegrane: 3781 (44.64%)
SUMA:12594
wygrane: 6911 (54.88%), przegrane: 5683 (45.12%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Batłomiej Lis (89.58%, 43/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Julia Tereszczuk (100%, 4/0)Polityka prywatności Judostat.pl