Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:780, w tym kobiet: 239 (30.64%), mężczyzn: 541 (69.36%)
Liczba zawodów:337
Czas udziału we współzawodnictwie:9 lat 356 dni (2012 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:4289
wygrane: 2299 (53.6%), przegrane: 1990 (46.4%)
MężczyĽni:8905
wygrane: 4929 (55.35%), przegrane: 3976 (44.65%)
SUMA:13194
wygrane: 7228 (54.78%), przegrane: 5966 (45.22%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Batłomiej Lis (89.58%, 43/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marzena Bodzan (100%, 6/0)Polityka prywatności Judostat.pl