Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:878, w tym kobiet: 271 (30.87%), mężczyzn: 607 (69.13%)
Liczba zawodów:360
Czas udziału we współzawodnictwie:10 lat 243 dni (2012 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:4736
wygrane: 2533 (53.48%), przegrane: 2203 (46.52%)
MężczyĽni:9988
wygrane: 5557 (55.64%), przegrane: 4431 (44.36%)
SUMA:14724
wygrane: 8090 (54.94%), przegrane: 6634 (45.06%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kuba Czapiewski (92.31%, 12/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marzena Bodzan (100%, 10/0)Polityka prywatności Judostat.pl