Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Lemur Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Zaułek 34, 03-287 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:665, w tym kobiet: 214 (32.18%), mężczyzn: 451 (67.82%)
Liczba zawodów:292
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 252 dni (2012 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3875
wygrane: 2059 (53.14%), przegrane: 1816 (46.86%)
MężczyĽni:7781
wygrane: 4239 (54.48%), przegrane: 3542 (45.52%)
SUMA:11656
wygrane: 6298 (54.03%), przegrane: 5358 (45.97%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Batłomiej Lis (89.58%, 43/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Julia Tereszczuk (100%, 4/0)Polityka prywatności Judostat.pl