Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Puławska 38/40, 05-500 Piaseczno
Aktualna liczba zawodników:183, w tym kobiet: 29 (15.85%), mężczyzn: 154 (84.15%)
Liczba zawodów:179
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 206 dni (2013 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:189
wygrane: 71 (37.57%), przegrane: 118 (62.43%)
MężczyĽni:1734
wygrane: 912 (52.6%), przegrane: 822 (47.4%)
SUMA:1923
wygrane: 983 (51.12%), przegrane: 940 (48.88%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Tomasz Wrobel (78.26%, 72/20)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Sara Hossain (73.33%, 11/4)Polityka prywatności Judostat.pl