Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
BKS Judo Bydgoszcz
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Kujawsko-Pomorski OZJudo
Adres:Ko¶ciuszki 18/5, 85-079 Bydgoszcz
Aktualna liczba zawodników:40, w tym kobiet: 19 (47.5%), mężczyzn: 21 (52.5%)
Liczba zawodów:105
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 364 dni (2014 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:386
wygrane: 232 (60.1%), przegrane: 154 (39.9%)
MężczyĽni:271
wygrane: 151 (55.72%), przegrane: 120 (44.28%)
SUMA:657
wygrane: 383 (58.3%), przegrane: 274 (41.7%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maksymilian Madej (84.09%, 37/7)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marta Mańkowska (95.45%, 21/1)Polityka prywatności Judostat.pl