Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Start Strzegom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:Bankowa 13/2, 58-150 Strzegom
Aktualna liczba zawodników:7, w tym kobiet: 0 (0%), mężczyzn: 7 (100%)
Liczba zawodów:26
Czas udziału we współzawodnictwie:32 lat 135 dni (1984 - 2016)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:0
wygrane: , przegrane:
MężczyĽni:88
wygrane: 42 (47.73%), przegrane: 46 (52.27%)
SUMA:88
wygrane: 42 (47.73%), przegrane: 46 (52.27%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Krystian Perchun (75%, 27/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl