Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
K¦ AZS Gliwice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:ul. Akademicka 26, 44-100 Gliwice
Aktualna liczba zawodników:314, w tym kobiet: 129 (41.08%), mężczyzn: 185 (58.92%)
Liczba zawodów:428
Czas udziału we współzawodnictwie:51 lat 262 dni (1967 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1749
wygrane: 834 (47.68%), przegrane: 915 (52.32%)
MężczyĽni:4451
wygrane: 2303 (51.74%), przegrane: 2148 (48.26%)
SUMA:6200
wygrane: 3137 (50.6%), przegrane: 3063 (49.4%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Bronisław Wołkowicz (80.58%, 112/27)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Furgał (88.89%, 16/2)Polityka prywatności Judostat.pl