Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Gwardia Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podlaski OZJudo
Adres:Produkcyjna 92, 15-680 Białystok
Aktualna liczba zawodników:108, w tym kobiet: 34 (31.48%), mężczyzn: 74 (68.52%)
Liczba zawodów:192
Czas udziału we współzawodnictwie:48 lat 158 dni (1975 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:561
wygrane: 335 (59.71%), przegrane: 226 (40.29%)
MężczyĽni:954
wygrane: 553 (57.97%), przegrane: 401 (42.03%)
SUMA:1515
wygrane: 888 (58.61%), przegrane: 627 (41.39%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michał Alaszkiewicz (82.76%, 48/10)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Modzelewska (90%, 36/4)Polityka prywatności Judostat.pl