Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Gwardia Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podlaski OZJudo
Adres:Produkcyjna 92, 15-680 Białystok
Aktualna liczba zawodników:85, w tym kobiet: 28 (32.94%), mężczyzn: 57 (67.06%)
Liczba zawodów:160
Czas udziału we współzawodnictwie:46 lat 147 dni (1975 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:504
wygrane: 296 (58.73%), przegrane: 208 (41.27%)
MężczyĽni:813
wygrane: 439 (54%), przegrane: 374 (46%)
SUMA:1317
wygrane: 735 (55.81%), przegrane: 582 (44.19%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michał Alaszkiewicz (82.76%, 48/10)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Modzelewska (85.71%, 24/4)Polityka prywatności Judostat.pl