Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Gwardia Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podlaski OZJudo
Adres:Produkcyjna 92, 15-680 Białystok
Aktualna liczba zawodników:98, w tym kobiet: 31 (31.63%), mężczyzn: 67 (68.37%)
Liczba zawodów:180
Czas udziału we współzawodnictwie:47 lat 292 dni (1975 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:519
wygrane: 307 (59.15%), przegrane: 212 (40.85%)
MężczyĽni:819
wygrane: 442 (53.97%), przegrane: 377 (46.03%)
SUMA:1338
wygrane: 749 (55.98%), przegrane: 589 (44.02%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michał Alaszkiewicz (82.76%, 48/10)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Modzelewska (87.5%, 28/4)Polityka prywatności Judostat.pl