Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 82 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Górczewska 201, 01-459 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:114, w tym kobiet: 36 (31.58%), mężczyzn: 78 (68.42%)
Liczba zawodów:132
Czas udziału we współzawodnictwie:5 lat 218 dni (2015 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:208
wygrane: 63 (30.29%), przegrane: 145 (69.71%)
MężczyĽni:743
wygrane: 320 (43.07%), przegrane: 423 (56.93%)
SUMA:951
wygrane: 383 (40.27%), przegrane: 568 (59.73%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksander Kleniewski (73.91%, 34/12)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kalina Podjaska (75%, 6/2)Polityka prywatności Judostat.pl