Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ 82 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Górczewska 201, 01-459 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:126, w tym kobiet: 37 (29.37%), mężczyzn: 89 (70.63%)
Liczba zawodów:165
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 147 dni (2015 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:244
wygrane: 80 (32.79%), przegrane: 164 (67.21%)
MężczyĽni:787
wygrane: 336 (42.69%), przegrane: 451 (57.31%)
SUMA:1031
wygrane: 416 (40.35%), przegrane: 615 (59.65%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Antoni Mosing (83.33%, 10/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kalina Podjaska (82.35%, 14/3)Polityka prywatności Judostat.pl