Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:Orzepowicka 20B/40, 44-217 Rybnik
Aktualna liczba zawodników:12, w tym kobiet: 4 (33.33%), mężczyzn: 8 (66.67%)
Liczba zawodów:20
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 234 dni (2016 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:61
wygrane: 32 (52.46%), przegrane: 29 (47.54%)
MężczyĽni:100
wygrane: 64 (64%), przegrane: 36 (36%)
SUMA:161
wygrane: 96 (59.63%), przegrane: 65 (40.37%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Piotr Kuczera (95.65%, 22/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Anna Borowska (84.21%, 16/3)Polityka prywatności Judostat.pl