Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:95, w tym kobiet: 19 (20%), mężczyzn: 76 (80%)
Liczba zawodów:143
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 29 dni (2016 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:227
wygrane: 134 (59.03%), przegrane: 93 (40.97%)
MężczyĽni:565
wygrane: 252 (44.6%), przegrane: 313 (55.4%)
SUMA:792
wygrane: 386 (48.74%), przegrane: 406 (51.26%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Antoni Jaworski (100%, 17/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Kowalewska (80.95%, 34/8)Polityka prywatności Judostat.pl