Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:68, w tym kobiet: 16 (23.53%), mężczyzn: 52 (76.47%)
Liczba zawodów:121
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 3 dni (2016 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:177
wygrane: 96 (54.24%), przegrane: 81 (45.76%)
MężczyĽni:447
wygrane: 200 (44.74%), przegrane: 247 (55.26%)
SUMA:624
wygrane: 296 (47.44%), przegrane: 328 (52.56%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Davyd Trytiak (61.9%, 13/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Kowalewska (80.95%, 34/8)Polityka prywatności Judostat.pl