Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:71, w tym kobiet: 16 (22.54%), mężczyzn: 55 (77.46%)
Liczba zawodów:124
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 204 dni (2016 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:184
wygrane: 101 (54.89%), przegrane: 83 (45.11%)
MężczyĽni:468
wygrane: 211 (45.09%), przegrane: 257 (54.91%)
SUMA:652
wygrane: 312 (47.85%), przegrane: 340 (52.15%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel ¦cibor (70%, 7/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Kowalewska (80.95%, 34/8)Polityka prywatności Judostat.pl