Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:51, w tym kobiet: 14 (27.45%), mężczyzn: 37 (72.55%)
Liczba zawodów:86
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 213 dni (2016 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:116
wygrane: 61 (52.59%), przegrane: 55 (47.41%)
MężczyĽni:336
wygrane: 146 (43.45%), przegrane: 190 (56.55%)
SUMA:452
wygrane: 207 (45.8%), przegrane: 245 (54.2%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Davyd Trytiak (61.9%, 13/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Kowalewska (80.95%, 34/8)Polityka prywatności Judostat.pl