Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UMKS Ostrowia Ostrowiec ¦w.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦więtokrzyski OZJudo
Adres:ul. ¦więtokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec ¦w.
Aktualna liczba zawodników:101, w tym kobiet: 36 (35.64%), mężczyzn: 65 (64.36%)
Liczba zawodów:117
Czas udziału we współzawodnictwie:27 lat 115 dni (1995 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:306
wygrane: 114 (37.25%), przegrane: 192 (62.75%)
MężczyĽni:532
wygrane: 217 (40.79%), przegrane: 315 (59.21%)
SUMA:838
wygrane: 331 (39.5%), przegrane: 507 (60.5%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Feliksiowski (75%, 9/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Gaja Sternik (83.33%, 5/1)Polityka prywatności Judostat.pl