Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UMKS Ostrowia Ostrowiec ¦w.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦więtokrzyski OZJudo
Adres:ul. ¦więtokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec ¦w.
Aktualna liczba zawodników:94, w tym kobiet: 33 (35.11%), mężczyzn: 61 (64.89%)
Liczba zawodów:113
Czas udziału we współzawodnictwie:26 lat 116 dni (1995 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:293
wygrane: 108 (36.86%), przegrane: 185 (63.14%)
MężczyĽni:503
wygrane: 203 (40.36%), przegrane: 300 (59.64%)
SUMA:796
wygrane: 311 (39.07%), przegrane: 485 (60.93%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Feliksiowski (70%, 7/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Żelazowska (63.16%, 12/7)Polityka prywatności Judostat.pl