Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AZS O¦ ŁódĽ
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:ul. Lumumby 22/26, 91-404 ŁódĽ
Aktualna liczba zawodników:62, w tym kobiet: 20 (32.26%), mężczyzn: 42 (67.74%)
Liczba zawodów:180
Czas udziału we współzawodnictwie:21 lat 365 dni (1996 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:730
wygrane: 359 (49.18%), przegrane: 371 (50.82%)
MężczyĽni:456
wygrane: 218 (47.81%), przegrane: 238 (52.19%)
SUMA:1186
wygrane: 577 (48.65%), przegrane: 609 (51.35%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Stypułkowski (75%, 54/18)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Anna Koroza (81.08%, 30/7)Polityka prywatności Judostat.pl