Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Orzeł Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Tarnowiecka 4, 04-174 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:95, w tym kobiet: 57 (60%), mężczyzn: 38 (40%)
Liczba zawodów:127
Czas udziału we współzawodnictwie:31 lat 205 dni (1991 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:838
wygrane: 440 (52.51%), przegrane: 398 (47.49%)
MężczyĽni:116
wygrane: 44 (37.93%), przegrane: 72 (62.07%)
SUMA:954
wygrane: 484 (50.73%), przegrane: 470 (49.27%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marta Waz (76.47%, 39/12)Polityka prywatności Judostat.pl