Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS AWF Gorzów Wlk.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Lubuski OZJudo
Adres:ul. My¶liborska 36, 66-400 Gorzów Wlk.
Aktualna liczba zawodników:126, w tym kobiet: 65 (51.59%), mężczyzn: 61 (48.41%)
Liczba zawodów:177
Czas udziału we współzawodnictwie:42 lat 357 dni (1981 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:486
wygrane: 187 (38.48%), przegrane: 299 (61.52%)
MężczyĽni:375
wygrane: 144 (38.4%), przegrane: 231 (61.6%)
SUMA:861
wygrane: 331 (38.44%), przegrane: 530 (61.56%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ignacy Studnicki (65.12%, 28/15)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maria Gontowicz-Szałas (93.94%, 31/2)Polityka prywatności Judostat.pl