Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS AWF Gorzów Wlk.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Lubuski OZJudo
Adres:ul. My¶liborska 36, 66-400 Gorzów Wlk.
Aktualna liczba zawodników:114, w tym kobiet: 60 (52.63%), mężczyzn: 54 (47.37%)
Liczba zawodów:171
Czas udziału we współzawodnictwie:40 lat 227 dni (1981 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:449
wygrane: 181 (40.31%), przegrane: 268 (59.69%)
MężczyĽni:343
wygrane: 125 (36.44%), przegrane: 218 (63.56%)
SUMA:792
wygrane: 306 (38.64%), przegrane: 486 (61.36%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ignacy Studnicki (65.12%, 28/15)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maria Gontowicz-Szałas (93.94%, 31/2)Polityka prywatności Judostat.pl