Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS AWF Katowice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:Mikołowska 72a, 40-065 Katowice
Aktualna liczba zawodników:44, w tym kobiet: 14 (31.82%), mężczyzn: 30 (68.18%)
Liczba zawodów:84
Czas udziału we współzawodnictwie:35 lat 202 dni (1983 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:203
wygrane: 93 (45.81%), przegrane: 110 (54.19%)
MężczyĽni:694
wygrane: 423 (60.95%), przegrane: 271 (39.05%)
SUMA:897
wygrane: 516 (57.53%), przegrane: 381 (42.47%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Wiktor Mrówczyński (88.24%, 30/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Magdalena Korfanty (75%, 9/3)Polityka prywatności Judostat.pl