Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
PTS Gwardia Bydgoszcz
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Kujawsko-Pomorski OZJudo
Adres:ul. Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz
Aktualna liczba zawodników:68, w tym kobiet: 45 (66.18%), mężczyzn: 23 (33.82%)
Liczba zawodów:156
Czas udziału we współzawodnictwie:22 lat 293 dni (1995 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:881
wygrane: 406 (46.08%), przegrane: 475 (53.92%)
MężczyĽni:261
wygrane: 93 (35.63%), przegrane: 168 (64.37%)
SUMA:1142
wygrane: 499 (43.7%), przegrane: 643 (56.3%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Artur Olkowski (55.32%, 26/21)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Magdalena Braun (63.01%, 92/54)Polityka prywatności Judostat.pl