Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Polonia Rybnik
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: KS Polonia Niewiadom (1980 - 1990)
Adres:ul. Powstańców ¦l±skich 42, 44-200 Rybnik
Aktualna liczba zawodników:163, w tym kobiet: 49 (30.06%), mężczyzn: 114 (69.94%)
Liczba zawodów:355
Czas udziału we współzawodnictwie:48 lat 321 dni (1970 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1793
wygrane: 1063 (59.29%), przegrane: 730 (40.71%)
MężczyĽni:2461
wygrane: 1367 (55.55%), przegrane: 1094 (44.45%)
SUMA:4254
wygrane: 2430 (57.12%), przegrane: 1824 (42.88%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dawid Szulik (84.62%, 11/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Julia Kowalczyk (83.96%, 89/17)Polityka prywatności Judostat.pl