Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Start Częstochowa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: SRKS Start Częstochówka (1962 - 1991)
Adres:ul. Kasztanowa 7/9 (SP nr 36), 42-200 Częstochowa
Aktualna liczba zawodników:19, w tym kobiet: 0 (0%), mężczyzn: 19 (100%)
Liczba zawodów:30
Czas udziału we współzawodnictwie:26 lat 103 dni (1975 - 2001)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:12
wygrane: 7 (58.33%), przegrane: 5 (41.67%)
MężczyĽni:118
wygrane: 65 (55.08%), przegrane: 53 (44.92%)
SUMA:130
wygrane: 72 (55.38%), przegrane: 58 (44.62%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jacek Cyran (83.33%, 10/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Martyna Jabłońska (58.33%, 7/5)Polityka prywatności Judostat.pl