Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS-AWF Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Dolno¶l±ski OZJudo
Adres:ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:396, w tym kobiet: 160 (40.4%), mężczyzn: 236 (59.6%)
Liczba zawodów:356
Czas udziału we współzawodnictwie:59 lat 185 dni (1959 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3578
wygrane: 1848 (51.65%), przegrane: 1730 (48.35%)
MężczyĽni:3763
wygrane: 1896 (50.39%), przegrane: 1867 (49.61%)
SUMA:7341
wygrane: 3744 (51%), przegrane: 3597 (49%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Rafał Kubacki (100%, 18/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Beata Maksymow (97.06%, 33/1)Polityka prywatności Judostat.pl