Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Kuma Judo Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2016 2 2 1 2 3 1 5
2017 3 6 17 2 18 7 35
2018 16 32 37 11 47 32 117
2019 21 23 39 8 38 42 96
2020 5 8 11 1 14 10 9
2021 10 21 31 3 23 18 32
RAZEM 57 92 136 27 143 110 294


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
selekcyjne 2 1 7 2 6 5 7
mistrzowskie inne 7 13 27 0 22 14 46
towarzyskie 48 78 102 25 115 91 241
RAZEM 57 92 136 27 143 110 294

Polityka prywatności Judostat.pl