Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
TS Wisła Kraków
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1960 0 1 0 0 0 0 0
1961 1 1 0 0 0 0 0
1962 0 1 2 0 0 0 0
1963 0 0 1 0 0 0 0
1964 0 0 2 0 0 0 0
1965 2 1 4 0 0 0 0
1966 1 1 1 0 0 0 0
1967 2 1 1 0 0 0 0
1968 1 2 0 0 0 0 0
1969 3 0 1 0 0 0 0
1970 2 1 0 0 0 0 0
1971 1 0 1 0 0 0 0
1972 3 1 2 0 0 0 0
1973 2 3 1 1 1 0 0
1974 1 0 2 0 2 0 0
1975 0 1 6 0 0 0 0
1976 1 1 2 0 0 0 0
1977 1 1 4 0 0 0 0
1978 3 0 1 0 0 0 0
1979 1 3 5 0 0 0 0
1980 2 0 2 0 0 0 0
1981 0 2 4 0 2 1 3
1982 4 6 9 0 5 3 0
1983 2 1 3 0 3 3 22
1984 1 1 4 0 1 2 2
1985 1 1 6 0 2 2 23
1986 0 1 4 0 1 0 17
1987 2 3 2 0 2 3 27
1988 2 1 2 0 2 3 14
1989 0 3 5 0 3 1 16
1990 3 1 1 0 6 2 20
1991 1 4 4 0 5 2 28
1992 1 5 3 0 4 3 36
1993 5 4 9 0 6 2 25
1994 4 0 5 0 6 6 30
1995 1 5 3 0 7 5 46
1996 4 7 6 0 6 4 49
1997 2 2 1 0 4 8 36
1998 1 4 7 0 7 9 37
1999 2 4 7 0 7 11 45
2000 9 6 15 0 16 18 73
2001 8 7 14 0 12 8 38
2002 6 1 7 0 8 6 28
2003 4 3 0 0 6 7 18
2004 4 3 4 0 4 3 19
2005 7 3 7 0 2 4 27
2006 4 7 9 0 7 7 29
2007 1 6 13 0 13 10 58
2008 5 8 13 0 6 6 47
2009 6 8 11 0 23 8 59
2010 10 12 20 0 17 14 72
2011 14 12 13 0 12 10 69
2012 10 13 24 0 9 14 93
2013 19 19 26 1 16 18 89
2014 15 11 19 1 20 10 64
2015 19 6 16 0 15 12 70
2016 21 15 30 1 23 15 57
2017 7 3 10 1 9 5 28
2018 2 7 5 0 5 3 13
2021 1 1 0 0 0 0 0
RAZEM 235 225 379 5 305 248 1427


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 34 43 85 2 52 48 344
Mistrzostwa Polski Młodzieży 18 18 37 0 34 16 77
Mistrzostwa Polski Juniorów 23 19 33 0 27 27 167
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 11 23 0 14 12 97
Mistrzostwa Polski Młodzików 6 5 12 0 11 6 70
selekcyjne 124 123 177 3 150 136 664
mistrzowskie inne 2 2 0 0 1 0 0
towarzyskie 12 4 12 0 16 3 8
RAZEM 235 225 379 5 305 248 1427

Polityka prywatności Judostat.pl