Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KSJ Gwardia Koszalin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1965 0 0 1 0 0 0 0
1966 1 1 0 0 0 0 0
1967 1 0 0 0 0 0 0
1968 2 0 3 0 0 0 0
1969 3 1 3 0 0 0 0
1970 2 4 3 0 0 0 0
1971 2 2 7 0 0 0 0
1972 1 1 2 0 0 0 0
1973 1 0 6 0 0 0 0
1974 1 2 4 0 3 0 0
1975 3 2 1 0 0 0 0
1976 1 4 1 0 0 0 0
1977 2 3 5 0 0 0 0
1978 2 1 6 0 0 0 0
1979 0 4 0 0 0 0 0
1980 1 2 2 0 0 0 0
1981 1 1 1 0 0 0 2
1982 1 5 4 0 3 1 0
1983 0 0 5 0 1 1 16
1984 2 1 3 0 5 2 3
1985 2 2 0 0 2 0 15
1986 1 0 1 0 2 2 13
1987 2 1 2 0 2 3 21
1988 0 3 5 0 3 4 19
1989 3 1 5 0 7 5 27
1990 7 3 5 0 3 5 18
1991 7 8 3 0 7 5 27
1992 5 5 15 0 9 8 39
1993 6 8 3 0 8 7 29
1994 4 4 6 0 6 6 33
1995 2 4 9 0 10 7 54
1996 3 2 7 0 10 4 34
1997 4 2 8 0 8 5 25
1998 4 2 7 0 4 4 21
1999 4 4 5 1 2 9 27
2000 2 5 6 0 6 8 26
2001 0 0 1 0 3 0 10
2002 0 2 1 0 0 3 2
2003 1 1 1 0 1 1 2
2004 1 1 1 0 1 3 5
2005 0 1 0 0 0 4 5
2006 0 0 1 0 1 0 9
2007 0 1 2 0 0 0 3
2008 0 0 1 0 1 2 5
2009 0 0 2 0 4 0 15
2010 1 5 8 0 5 5 18
2011 3 2 7 0 4 1 29
2012 1 1 4 0 8 7 26
2013 2 2 4 0 4 5 30
2014 2 3 4 1 6 9 22
2015 4 10 10 2 11 8 26
2016 9 10 17 0 13 10 49
2017 15 13 18 2 10 7 23
2018 11 12 10 2 9 2 5
2019 11 11 5 1 1 1 0
2020 5 2 3 0 1 0 1
2021 0 0 1 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 150 165 245 9 184 154 734


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 17 15 32 0 13 21 92
Mistrzostwa Polski Młodzieży 8 9 12 1 13 7 42
Mistrzostwa Polski Juniorów 27 29 42 0 28 27 129
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 20 20 45 1 41 28 167
Mistrzostwa Polski Młodzików 14 18 29 0 20 18 104
selekcyjne 31 46 65 5 62 49 197
mistrzowskie inne 0 1 2 0 1 0 0
towarzyskie 33 27 18 2 6 4 3
RAZEM 150 165 245 9 184 154 734

Polityka prywatności Judostat.pl