Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Gwardia Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1962 1 0 0 0 0 0 0
1965 1 0 1 0 0 0 0
1966 0 1 0 0 0 0 0
1968 1 1 1 0 0 0 0
1969 1 0 1 0 0 0 0
1970 1 0 3 0 0 0 0
1971 1 1 1 0 0 0 0
1972 1 1 3 0 0 0 0
1973 1 2 0 0 0 0 0
1974 1 0 2 0 2 0 0
1975 2 0 2 0 0 0 0
1976 6 1 3 0 0 0 0
1977 2 1 3 0 0 0 0
1978 2 2 1 0 0 0 0
1979 2 0 2 0 0 0 0
1980 3 4 4 0 0 0 0
1981 2 2 4 0 1 0 1
1982 8 4 17 0 4 0 0
1983 2 3 4 0 7 6 36
1984 7 0 5 0 3 6 17
1985 5 10 6 0 3 8 29
1986 3 2 5 0 1 3 25
1987 4 5 7 0 8 5 34
1988 7 1 2 0 4 2 22
1989 1 2 1 0 1 8 13
1990 1 1 3 0 2 1 10
1991 1 0 1 0 1 2 3
1992 0 0 0 0 3 2 5
1993 0 0 0 0 0 0 1
1994 0 0 0 0 0 1 0
1995 1 0 1 0 1 1 5
1996 0 1 1 0 1 2 9
1997 0 1 2 0 2 2 8
1998 0 1 0 0 1 1 8
1999 0 0 1 0 1 0 3
2000 0 0 0 0 2 0 13
2001 1 7 4 0 3 2 21
2002 4 5 4 0 3 1 19
2003 6 2 7 0 6 0 24
2004 3 2 14 0 11 4 59
2005 5 9 11 0 15 14 45
2006 6 7 9 0 9 11 74
2007 6 5 5 0 16 11 46
2008 3 4 12 0 11 7 62
2009 3 2 15 0 19 12 80
2010 1 11 16 0 11 12 57
2011 10 11 20 0 18 15 89
2012 8 11 21 0 11 17 83
2013 10 7 13 0 15 11 29
2014 5 4 13 0 12 7 31
2015 5 9 2 0 8 12 19
2016 5 4 11 0 18 15 38
2017 5 2 11 0 9 4 14
2018 1 2 5 0 3 4 7
RAZEM 155 151 280 0 246 209 1039


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 34 28 44 0 27 26 188
Mistrzostwa Polski Młodzieży 22 17 25 0 38 31 70
Mistrzostwa Polski Juniorów 33 19 46 0 38 33 180
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 8 10 19 0 11 18 61
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 2 3 0 4 3 12
selekcyjne 51 70 134 0 122 93 522
mistrzowskie inne 4 3 8 0 4 4 1
towarzyskie 2 2 1 0 2 1 5
RAZEM 155 151 280 0 246 209 1039

Polityka prywatności Judostat.pl