Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1977 0 1 0 0 0 0 0
1980 1 1 1 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 1 0 1
1983 4 1 0 0 0 3 11
1984 3 0 1 0 2 2 9
1985 1 2 2 0 3 0 6
1986 2 0 2 0 0 0 2
1987 1 1 2 0 3 1 4
1988 1 0 1 0 2 3 7
1989 3 2 2 0 4 0 8
1990 0 1 0 0 1 2 4
1991 0 1 0 0 0 2 9
1992 2 1 2 0 1 2 1
1993 5 0 2 0 0 1 2
1994 2 2 5 0 0 1 6
1995 4 3 1 0 3 2 17
1996 2 2 3 0 3 2 16
1997 4 1 3 0 3 5 11
1998 2 3 2 0 3 4 10
1999 1 2 0 0 4 0 17
2000 5 7 7 0 11 3 32
2001 7 6 10 0 7 4 27
2002 9 9 13 1 8 4 10
2003 7 6 7 0 6 7 10
2004 3 2 4 0 10 5 22
2005 4 0 4 0 6 2 17
2006 3 0 3 0 1 1 15
2007 0 0 2 0 1 4 15
2008 1 0 2 0 4 5 20
2009 3 2 2 0 4 4 9
2010 4 3 4 0 6 3 13
2011 0 2 9 0 4 7 25
2012 3 3 10 0 9 8 23
2013 10 5 10 0 10 6 22
2014 4 4 5 2 7 6 26
2015 4 3 11 0 7 8 25
2016 7 8 7 1 10 8 39
2017 6 4 7 0 6 9 34
2018 5 4 3 0 0 5 6
RAZEM 123 92 149 4 150 129 531


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 20 7 6 0 13 17 65
Mistrzostwa Polski Młodzieży 2 2 4 0 7 8 8
Mistrzostwa Polski Juniorów 12 12 20 0 21 15 75
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 18 17 0 21 19 64
Mistrzostwa Polski Młodzików 6 7 18 1 12 10 43
selekcyjne 68 46 84 3 76 60 276
towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 123 92 149 4 150 129 531

Polityka prywatności Judostat.pl