Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
GKS Olimpia Grudziądz
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1968 0 0 1 0 0 0 0
1970 0 1 0 0 0 0 0
1972 0 0 1 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 1 0
1985 0 0 0 0 0 0 2
1986 0 0 0 0 0 0 2
1987 0 0 0 0 0 0 8
1988 0 1 0 0 0 2 14
1989 1 0 0 0 1 4 13
1990 0 0 2 0 5 1 14
1991 0 0 1 0 2 2 17
1992 0 2 1 0 3 5 21
1993 2 0 4 0 3 4 12
1994 2 2 3 0 1 3 19
1995 1 2 2 0 4 2 11
1996 1 2 4 0 2 2 9
1997 0 1 1 0 5 1 5
1998 0 0 2 0 1 3 13
1999 0 1 1 0 3 2 15
2000 1 0 4 0 3 1 23
2001 0 0 3 0 5 3 21
2002 0 1 4 0 7 1 11
2003 0 2 6 0 3 3 5
2004 0 1 4 0 2 5 13
2005 0 0 1 0 2 1 8
2006 0 1 1 0 1 2 6
2007 0 0 1 0 2 1 5
2008 0 0 2 0 3 3 10
2009 0 0 0 0 1 1 20
2010 0 0 1 1 1 4 27
2011 0 0 1 0 2 2 20
2012 0 0 0 0 1 1 17
2013 0 0 0 0 0 0 23
2014 0 0 0 0 1 0 6
2015 1 0 1 0 1 0 14
2016 5 2 9 0 5 4 12
2017 8 8 7 1 8 1 17
2018 5 9 10 5 3 2 6
2019 10 15 12 2 2 3 3
2020 5 1 3 0 0 1 0
2021 3 0 1 0 0 1 1
2022 2 0 0 0 0 0 0
2023 3 3 4 2 0 0 0
2024 0 2 2 0 0 1 0
RAZEM 50 57 100 11 83 73 443


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 1 1 1 0 4 3 31
Mistrzostwa Polski Młodzieży 1 3 2 0 11 7 19
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 2 12 0 12 13 82
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 4 4 10 0 10 11 80
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 3 8 0 10 8 42
selekcyjne 8 9 33 2 30 22 182
mistrzowskie inne 0 1 1 0 1 1 2
towarzyskie 34 34 33 9 5 8 5
RAZEM 50 57 100 11 83 73 443

Polityka prywatności Judostat.pl