Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Dębiec Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2002 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
2004 7 1 6 14.29% 0.25 2 0 2 0% 0 9 1 8 11.11% 0.17
2005 13 3 10 23.08% 0.5 4 2 2 50% 2 17 5 12 29.41% 0.71
2006 2 0 2 0% 0 3 1 2 33.33% 1 5 1 4 20% 0.33
2007 3 1 2 33.33% 1 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1
2008 13 4 9 30.77% 0.67 0 0 0 --- --- 13 4 9 30.77% 0.67
2011 3 1 2 33.33% 1 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1
2012 7 0 7 0% 0 0 0 0 --- --- 7 0 7 0% 0
2017 20 3 17 15% 0.21 3 0 3 0% 0 23 3 20 13.04% 0.2
2018 1 0 1 0% 0 2 0 2 0% 0 3 0 3 0% 0
2019 21 4 17 19.05% 0.44 10 3 7 30% 0.75 31 7 24 22.58% 0.54
2020 52 24 28 46.15% 1.33 17 10 7 58.82% 1.67 69 34 35 49.28% 1.42
2021 109 39 70 35.78% 0.89 59 25 34 42.37% 1.09 168 64 104 38.1% 0.96
2022 147 79 68 53.74% 1.49 89 33 56 37.08% 1.06 236 112 124 47.46% 1.33
2023 107 69 38 64.49% 2.03 55 34 21 61.82% 1.89 162 103 59 63.58% 1.98
2024 99 66 33 66.67% 2.2 17 7 10 41.18% 1.17 116 73 43 62.93% 2.03
RAZEM 604 294 310 48.68% 1.29 261 115 146 44.06% 1.21 865 409 456 47.28% 1.27


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Juniorów 0 0 0 --- --- 3 1 2 33.33% 1 3 1 2 33.33% 1
MP Juniorów Młodszych 19 6 13 31.58% 0.75 7 2 5 28.57% 0.67 26 8 18 30.77% 0.73
MP Młodzików 10 0 10 0% 0 0 0 0 --- 0 10 0 10 0% 0
selekcyjne 47 11 36 23.4% 0.41 9 2 7 22.22% 0.5 56 13 43 23.21% 0.42
mistrzowskie inne 232 123 109 53.02% 1.58 132 54 78 40.91% 1.15 364 177 187 48.63% 1.42
towarzyskie 296 154 142 52.03% 1.44 110 56 54 50.91% 1.44 406 210 196 51.72% 1.44
RAZEM 604 294 310 48.68% 1.29 261 115 146 44.06% 1.21 865 409 456 47.28% 1.27Polityka prywatności Judostat.pl