Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Feniks Bytom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2012 11 7 4 63.64% 1.75 16 6 10 37.5% 1.2 27 13 14 48.15% 1.44
2013 1 0 1 0% 0 18 8 10 44.44% 1.33 19 8 11 42.11% 1.14
2014 7 4 3 57.14% 2 14 4 10 28.57% 0.67 21 8 13 38.1% 1
2015 45 24 21 53.33% 1.5 78 36 42 46.15% 1.38 123 60 63 48.78% 1.43
2016 175 89 86 50.86% 0.97 120 54 66 45% 1 295 143 152 48.47% 0.98
2017 40 18 22 45% 1.13 42 20 22 47.62% 1.43 82 38 44 46.34% 1.27
2018 22 14 8 63.64% 2 29 12 17 41.38% 1.09 51 26 25 50.98% 1.44
2019 4 1 3 25% 0.5 2 0 2 0% 0 6 1 5 16.67% 0.33
2021 27 16 11 59.26% 2.29 0 0 0 --- --- 27 16 11 59.26% 2.29
2022 18 9 9 50% 1.29 0 0 0 --- --- 18 9 9 50% 1.29
2023 11 2 9 18.18% 0.4 0 0 0 --- --- 11 2 9 18.18% 0.4
RAZEM 361 184 177 50.97% 1.16 319 140 179 43.89% 1.14 680 324 356 47.65% 1.15


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 10 6 4 60% 3 0 0 0 --- --- 10 6 4 60% 3
MP Juniorów Młodszych 11 5 6 45.45% 1.25 31 13 18 41.94% 1.3 42 18 24 42.86% 1.29
MP Młodzików 20 13 7 65% 1.86 29 16 13 55.17% 1.78 49 29 20 59.18% 1.81
selekcyjne 139 68 71 48.92% 1.28 225 99 126 44% 1.29 364 167 197 45.88% 1.28
towarzyskie 181 92 89 50.83% 0.99 34 12 22 35.29% 0.44 215 104 111 48.37% 0.87
RAZEM 361 184 177 50.97% 1.16 319 140 179 43.89% 1.14 680 324 356 47.65% 1.15Polityka prywatności Judostat.pl