Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1977 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1980 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
1981 5 2 3 40% 1 0 0 0 --- --- 5 2 3 40% 1
1983 21 8 13 38.1% 1 24 14 10 58.33% 1.27 45 22 23 48.89% 1.16
1984 10 3 7 30% 0.75 20 11 9 55% 0.85 30 14 16 46.67% 0.82
1985 0 0 0 --- --- 47 28 19 59.57% 2 47 28 19 59.57% 2
1986 0 0 0 --- --- 21 16 5 76.19% 2.67 21 16 5 76.19% 2.67
1987 0 0 0 --- --- 42 25 17 59.52% 2.08 42 25 17 59.52% 2.08
1988 7 3 4 42.86% 1 37 18 19 48.65% 1.64 44 21 23 47.73% 1.5
1989 26 18 8 69.23% 2.57 42 25 17 59.52% 2.08 68 43 25 63.24% 2.26
1990 15 7 8 46.67% 1.75 10 3 7 30% 0.75 25 10 15 40% 1.25
1991 11 5 6 45.45% 1.25 18 5 13 27.78% 0.63 29 10 19 34.48% 0.83
1992 22 15 7 68.18% 3 9 5 4 55.56% 1.25 31 20 11 64.52% 2.22
1993 1 0 1 0% 0 21 17 4 80.95% 2.83 22 17 5 77.27% 1.7
1994 9 5 4 55.56% 1 38 27 11 71.05% 2.45 47 32 15 68.09% 2
1995 39 22 17 56.41% 1.69 51 31 20 60.78% 1.82 90 53 37 58.89% 1.77
1996 46 25 21 54.35% 1.79 44 26 18 59.09% 1.86 90 51 39 56.67% 1.82
1997 36 20 16 55.56% 1.54 55 37 18 67.27% 2.64 91 57 34 62.64% 2.11
1998 38 19 19 50% 1.46 41 28 13 68.29% 2.55 79 47 32 59.49% 1.96
1999 25 8 17 32% 0.62 27 12 15 44.44% 1.09 52 20 32 38.46% 0.83
2000 84 43 41 51.19% 1.54 121 77 44 63.64% 2.08 205 120 85 58.54% 1.85
2001 64 42 22 65.63% 2.21 124 68 56 54.84% 1.62 188 110 78 58.51% 1.8
2002 23 8 15 34.78% 0.5 73 58 15 79.45% 1.53 96 66 30 68.75% 1.22
2003 4 1 3 25% 0.1 59 33 26 55.93% 1 63 34 29 53.97% 0.79
2004 42 12 30 28.57% 0.6 77 41 36 53.25% 1.58 119 53 66 44.54% 1.15
2005 36 14 22 38.89% 0.93 59 37 22 62.71% 2.06 95 51 44 53.68% 1.55
2006 44 17 27 38.64% 1 20 16 4 80% 2.67 64 33 31 51.56% 1.43
2007 46 18 28 39.13% 1.13 17 5 12 29.41% 0.83 63 23 40 36.51% 1.05
2008 52 22 30 42.31% 1.1 28 8 20 28.57% 0.67 80 30 50 37.5% 0.94
2009 49 25 24 51.02% 1.56 30 18 12 60% 2.25 79 43 36 54.43% 1.79
2010 62 33 29 53.23% 1.65 53 38 15 71.7% 2.92 115 71 44 61.74% 2.15
2011 86 42 44 48.84% 1.27 46 22 24 47.83% 1.57 132 64 68 48.48% 1.36
2012 142 90 52 63.38% 2.5 67 40 27 59.7% 2 209 130 79 62.2% 2.32
2013 163 110 53 67.48% 2.56 62 37 25 59.68% 1.85 225 147 78 65.33% 2.33
2014 123 62 61 50.41% 1.41 31 11 20 35.48% 1.1 154 73 81 47.4% 1.35
2015 108 54 54 50% 1.35 61 32 29 52.46% 1.78 169 86 83 50.89% 1.48
2016 161 79 82 49.07% 1.27 63 36 27 57.14% 2 224 115 109 51.34% 1.44
2017 122 63 59 51.64% 1.4 65 35 30 53.85% 1.67 187 98 89 52.41% 1.48
2018 26 13 13 50% 1.44 41 28 13 68.29% 2 67 41 26 61.19% 1.78
RAZEM 1748 908 840 51.95% 1.45 1644 968 676 58.88% 1.75 3392 1876 1516 55.31% 1.59


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 88 23 65 26.14% 0.48 248 157 91 63.31% 1.96 336 180 156 53.57% 1.41
MP Młodzieży 92 49 43 53.26% 1.88 17 11 6 64.71% 2.2 109 60 49 55.05% 1.94
MP Juniorów 236 124 112 52.54% 1.59 244 142 102 58.2% 1.84 480 266 214 55.42% 1.72
MP Juniorów Młodszych 192 106 86 55.21% 1.54 232 135 97 58.19% 1.59 424 241 183 56.84% 1.56
MP Młodzików 158 96 62 60.76% 1.92 150 85 65 56.67% 1.81 308 181 127 58.77% 1.87
selekcyjne 982 510 472 51.93% 1.44 753 438 315 58.17% 1.69 1735 948 787 54.64% 1.55
RAZEM 1748 908 840 51.95% 1.45 1644 968 676 58.88% 1.75 3392 1876 1516 55.31% 1.59Polityka prywatności Judostat.pl