Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Judo Czechowice-Dziedzice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1996 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0 1 0 1 0% 0
1997 6 4 2 66.67% 1.33 32 18 14 56.25% 1.64 38 22 16 57.89% 1.57
1998 19 15 4 78.95% 3.75 26 18 8 69.23% 2.25 45 33 12 73.33% 2.75
1999 32 21 11 65.63% 2.1 27 17 10 62.96% 2.13 59 38 21 64.41% 2.11
2000 77 39 38 50.65% 1.3 73 58 15 79.45% 3.41 150 97 53 64.67% 2.06
2001 58 29 29 50% 1.21 110 60 50 54.55% 1.71 168 89 79 52.98% 1.51
2002 47 23 24 48.94% 1.21 43 31 12 72.09% 1.82 90 54 36 60% 1.5
2003 16 8 8 50% 0.53 26 16 10 61.54% 1.23 42 24 18 57.14% 0.86
2004 59 40 19 67.8% 2.67 50 35 15 70% 2.33 109 75 34 68.81% 2.5
2005 82 53 29 64.63% 2.3 43 23 20 53.49% 1.92 125 76 49 60.8% 2.17
2006 78 52 26 66.67% 2.36 31 17 14 54.84% 1.89 109 69 40 63.3% 2.23
2007 90 45 45 50% 1.55 7 5 2 71.43% 2.5 97 50 47 51.55% 1.61
2008 82 50 32 60.98% 2.08 15 9 6 60% 1.8 97 59 38 60.82% 2.03
2009 85 54 31 63.53% 2.45 37 19 18 51.35% 1.46 122 73 49 59.84% 2.09
2010 124 71 53 57.26% 1.87 54 36 18 66.67% 2.4 178 107 71 60.11% 2.02
2011 144 74 70 51.39% 1.64 63 35 28 55.56% 1.59 207 109 98 52.66% 1.63
2012 133 82 51 61.65% 2.05 62 39 23 62.9% 1.95 195 121 74 62.05% 2.02
2013 142 80 62 56.34% 1.95 40 16 24 40% 1 182 96 86 52.75% 1.68
2014 80 44 36 55% 1.69 64 46 18 71.88% 3.07 144 90 54 62.5% 2.2
2015 112 65 47 58.04% 1.76 76 53 23 69.74% 2.65 188 118 70 62.77% 2.07
2016 77 40 37 51.95% 1.43 61 49 12 80.33% 3.06 138 89 49 64.49% 2.02
2017 50 29 21 58% 1.71 16 11 5 68.75% 2.2 66 40 26 60.61% 1.82
2018 19 16 3 84.21% 2.67 14 9 5 64.29% 3 33 25 8 75.76% 2.78
2021 5 1 4 20% 0.5 0 0 0 --- --- 5 1 4 20% 0.5
RAZEM 1617 935 682 57.82% 1.8 971 620 351 63.85% 2.08 2588 1555 1033 60.09% 1.9


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 65 30 35 46.15% 1.25 71 41 30 57.75% 1.78 136 71 65 52.21% 1.51
MP Młodzieży 12 2 10 16.67% 0.33 41 29 12 70.73% 2.64 53 31 22 58.49% 1.82
MP Juniorów 151 94 57 62.25% 2.19 89 48 41 53.93% 1.55 240 142 98 59.17% 1.92
MP Juniorów Młodszych 105 70 35 66.67% 2.26 71 52 19 73.24% 2.89 176 122 54 69.32% 2.49
MP Młodzików 111 78 33 70.27% 2.52 75 56 19 74.67% 2.67 186 134 52 72.04% 2.58
selekcyjne 1147 646 501 56.32% 1.71 617 392 225 63.53% 2.05 1764 1038 726 58.84% 1.83
mistrzowskie inne 5 1 4 20% 0.5 0 0 0 --- --- 5 1 4 20% 0.5
towarzyskie 21 14 7 66.67% 2.33 7 2 5 28.57% 0.67 28 16 12 57.14% 1.78
RAZEM 1617 935 682 57.82% 1.8 971 620 351 63.85% 2.08 2588 1555 1033 60.09% 1.9Polityka prywatności Judostat.pl