Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2016 7 6 1 85.71% 2 6 3 3 50% 1.5 13 9 4 69.23% 1.8
2017 67 38 29 56.72% 1.81 35 21 14 60% 2.1 102 59 43 57.84% 1.9
2018 19 13 6 68.42% 2.17 20 8 12 40% 1.14 39 21 18 53.85% 1.62
2021 7 7 0 100% 2.33 0 0 0 --- --- 7 7 0 100% 2.33
RAZEM 100 64 36 64% 1.94 61 32 29 52.46% 1.68 161 96 65 59.63% 1.85


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 18 11 7 61.11% 1.38 17 11 6 64.71% 2.2 35 22 13 62.86% 1.69
MP Młodzieży 3 3 0 100% 3 0 0 0 --- --- 3 3 0 100% 3
MP Juniorów 12 9 3 75% 3 9 4 5 44.44% 1.33 21 13 8 61.9% 2.17
MP Juniorów Młodszych 4 1 3 25% 0.5 2 0 2 0% 0 6 1 5 16.67% 0.33
selekcyjne 56 33 23 58.93% 2.06 33 17 16 51.52% 1.7 89 50 39 56.18% 1.92
mistrzowskie inne 7 7 0 100% 2.33 0 0 0 --- --- 7 7 0 100% 2.33
RAZEM 100 64 36 64% 1.94 61 32 29 52.46% 1.68 161 96 65 59.63% 1.85Polityka prywatności Judostat.pl