Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
MKS Jedynka Łódź
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1989 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
1994 0 0 0 --- --- 9 1 8 11.11% 0.17 9 1 8 11.11% 0.17
1995 0 0 0 --- --- 13 4 9 30.77% 0.8 13 4 9 30.77% 0.8
1996 0 0 0 --- --- 19 7 12 36.84% 0.78 19 7 12 36.84% 0.78
1997 0 0 0 --- --- 24 9 15 37.5% 0.9 24 9 15 37.5% 0.9
1998 0 0 0 --- --- 13 3 10 23.08% 0.38 13 3 10 23.08% 0.38
1999 0 0 0 --- --- 9 2 7 22.22% 0.5 9 2 7 22.22% 0.5
2000 41 15 26 36.59% 0.88 12 1 11 8.33% 0.13 53 16 37 30.19% 0.64
2001 37 16 21 43.24% 1.14 13 7 6 53.85% 1.4 50 23 27 46% 1.21
2002 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- 0 1 0 1 0% 0
2003 4 2 2 50% 1 0 0 0 --- 0 4 2 2 50% 0.33
2004 6 1 5 16.67% 0.33 32 11 21 34.38% 0.85 38 12 26 31.58% 0.75
2005 12 1 11 8.33% 0.14 41 18 23 43.9% 1.2 53 19 34 35.85% 0.86
2006 16 3 13 18.75% 0.33 36 14 22 38.89% 1.17 52 17 35 32.69% 0.81
2007 11 5 6 45.45% 0.83 28 12 16 42.86% 1.2 39 17 22 43.59% 1.06
2008 9 5 4 55.56% 1.67 11 6 5 54.55% 2 20 11 9 55% 1.83
2009 1 0 1 0% 0 8 1 7 12.5% 0.25 9 1 8 11.11% 0.2
2010 0 0 0 --- --- 9 3 6 33.33% 0.75 9 3 6 33.33% 0.75
2014 0 0 0 --- --- 3 0 3 0% 0 3 0 3 0% 0
RAZEM 140 48 92 34.29% 0.67 280 99 181 35.36% 0.8 420 147 273 35% 0.75


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 1 0 1 0% 0 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0
MP Młodzieży 10 1 9 10% 0.2 17 3 14 17.65% 0.5 27 4 23 14.81% 0.36
MP Juniorów 17 8 9 47.06% 1.14 37 15 22 40.54% 1.25 54 23 31 42.59% 1.21
MP Juniorów Młodszych 32 13 19 40.63% 0.87 51 14 37 27.45% 0.58 83 27 56 32.53% 0.69
MP Młodzików 34 13 21 38.24% 0.81 80 29 51 36.25% 0.69 114 42 72 36.84% 0.72
selekcyjne 46 13 33 28.26% 0.5 95 38 57 40% 0.95 141 51 90 36.17% 0.77
RAZEM 140 48 92 34.29% 0.67 280 99 181 35.36% 0.8 420 147 273 35% 0.75Polityka prywatności Judostat.pl